Curry Treffenberg

svensk ämbetsman och politiker
Citat relaterade till Curry Treffenberg.
Curry Treffenberg
  • Internationalen är här!
  • Aldrig framstå edert sköna och härliga yrke såsom mera vördnadsbjudande och mera tilltalande än då, såsom här, krigaren uppträder som den hotade samhällsordningens säkra värn och fäste[.]
    • Treffenberg, citat ur SKU(ml):s tidning Ungkommunisten nr 6/1978, sid. 7.