Svenska Wikiquote saknar för närvarande en riktlinje för snabba raderingar. För att få en uppfattning av hur en sådan riktlinje kan se ut, vänligen se motsvarande sida på svenskspråkiga Wikipedia: w:WP:Snabba raderingar. Viss information finns på Wikiquote:Administratörer och Wikiquote:Sidor som bör raderas.