Wikiquote:Sidor föreslagna för radering

Nu ska det städas!


Det här är en administrationssida på Wikiquote. Här kan alla användare anmäla sidor som nu ingår i citatsamlingen som inte borde göra det.

Temporära raderingsregler

redigera

Följande temporära regler för radering har föreslagits.

 1. 5 som stöder radering och inga emot innebär omedelbar radering.
 2. Om någon form av diskussion uppstår eller någon modifiering av artikeln äger rum räcker 75% majoritet för att sidan ska raderas eller sparas.
 3. Alla andra artiklar flyttas över till Wikiquote:Kvalitetskontroll; diskussionen flyttas till artikelns diskussionssida.

Diskutera detta under Wikiquotediskussion:Sidor som bör raderas.

Anmäl artiklar

redigera

Detta sker genom att man lägger till en länk till den aktuella sidan under rubriken Sidor som bör raderas nedan. En adminstratör kan därefter granska sidans innehåll och antingen radera den eller föreslå någon annan lämplig åtgärd. I kontroversiella fall avgörs sidans öde genom en omröstning på den här sidan. Alla användare är välkomna att både kommentera anmälda sidor och lägga en röst. Anmälda sidor tas bort från den här sidan midnatt mellan måndag och söndag när frågan varit inaktiv under en hel kalendervecka oavsett om den aktuella sidan raderas eller inte. Observera att alla sidor som raderas inte räknas upp här. De finns istället uppräknade i borttagningloggen.

Anmäl artiklar som innehåller/utgör klotter, reklam, brott mot PUL, copyrightbrott eller saknar allmänintresse.

Se vidare: Kvalitetskontroll, Namngivning, Omdirigering, Möjliga upphovsrättsbrott, Vad Wikiquote inte är, Fritt att återge material från myndigheter

Administratörer

redigera

Endast administratörer kan radera sidor. Uppenbart klotter och vandalism raderas så snart det hittas av en administratör, men artiklar som inte är uppenbara regelbrott bör gå vägen via den här sidan innan raderingen utförs.

Gör så här

redigera

För ändamålet finns en mall. Avsikten med den är att göra det enkelt att lämna bidrag på denna sida.

 1. Kopiera mallen nedan innan du klickar på länken "Redigera denna sida",
 2. Klistra därefter in mallen direkt efter rubriken Sidor som bör raderas.
 3. Fyll i artikelnamn etc. och ta bort de orsaker som inte är tillämpliga.
 4. Om du valde att först gå in i "redigera" och därefter kopierar, kom då ihåg att ta bort nowiki-taggarna innan du sparar!
 5. Genom att lämna kvar "~~~~ " signerar du automatiskt din anmälan.
 6. Lägg in mallen {{ssbr}} överst på sidan som du anmäler.

På detta sätt hamnar ditt raderingsförslag överst i listan och tveksamma artiklar så småningom i botten av listan.

 Här börjar mallen

===[[Skriv artikelns namn här]]===
**Anmälare: ~~~~
**Förklaring: Klotter / Integritetskränkande / Upphovsrättsbrott / Saknar allmänintresse / Reklam / Annat + KOMMENTAR
**Åtgärd: Radera / Korrigera / Översätta

'''För'''

'''Emot'''

'''Diskussion'''<p>

----

   Här slutar mallen (Obs! strecket skall ingå)

Sidor som bör raderas

redigera
  • Förklaring: Inte anmärkningsvärt
  • Åtgärd: Radera

  • Anmälare: Edaen (diskussion) 19 januari 2015 kl. 17.40 (CET)[svara]
  • Förklaring: Saknas i angiven källa. Både andra upplagan från 1934 och tredje från 1935 finns tillgängliga på Wikisource. Med hjälp av webbläsarens sökfunktion kan man konstatera att citatet inte finns med i någon av de upplagorna. Källan till citatet är Råd och anvisningar rörande tillämpning av 1941 års steriliseringslag, 1947, s. 1.[1] Både Alva och Gunnar Myrdal har helt säkert sagt annat som är tillräckligt märkvärdigt för att ha artiklar under deras namn. I avvaktan på att någon lägger upp något sådant bör dessa sidor raderas.
  • Åtgärd: Radera

För

Emot

Diskussion


För

Emot

Diskussion

Funderar på vad Wikiquote har för inklutions-kriterier? Begreppet "POV" och "vinklat" har olika betydelser på olika projekt. På source skulle tex "Mein Kampf" rymmas om det fanns en fri upplaga på svenska. Att materialet är pov och vinklat ur wp-synpunkt har där ingen betydelse alls. Att bara publicera de "snaskigaste" bitarna, eller att utelämna dem, skulle dock vara 'pov' på source och en anledning för radering. När jag surfar runt i Raderingsdiskussioner på enwq så verkar de vanligaste raderingsargumenten vara att "källa saknas", "fel språk" eller att sidan innehåller "Wikipedia-material" eller är mer eller mindre tomma. Andra viktiga frågor är upphovsrätten. Att material från kpmlr är vinklat ifrågasätter jag inte, men det behöver inte betyda att de ljuger i sak. Det som känns viktigt är om det finns anledning att tro att kpmlr slarvar i sin återgivningen av citaten? -- Lavallen (diskussion) 20 september 2012 kl. 20.58 (CEST)[svara]

Jag känner mig också litet villrådig här och funderar på hur man ska gå vidare. Den första frågan jag ställer mig är hur relevanta är dessa citat för Gyllenstierna af Lundholms gärning? Vi har inga egna policies, vad jag förstått, men på engelska Wikiquote kan man läsa följande:
 1. Is the quote itself particularly witty, pithy, wise, eloquent, or poignant?
 2. Is the author of the quote notable? If so, are they very notable, moderately notable, barely notable? Are they notable as a source of quotes (i.e., as a poet, pundit, or Yogi Berra)?
 3. Is the quote itself independently well known (as with proverbs and certain well-reported comments)?
 4. Is the quote original to the author to whom it is being attributed?
 5. Is the subject of the quote a notable subject? Is it about a broad theme of the human experience such as Love, Justice, or Loneliness? Or is it about a narrow or mundane topic, like porcupines, lunch meat, or that new car smell? If the quote is about a mundane topic, does the author have particular expertise on that topic? If the quote is about another person, is that other person highly notable?
 6. Has the quote stood the test of time?
 7. Is the quote verifiably sourced?
Jag tycker man kan säga att citaten knappast tillfredsställer dessa kriterier, inte minst kriteriet om det bestått tidsprovet. Vi vet idag att Moskvarättegångarna var en skådeprocess för att stärka Stalins makt.--Bothnia (diskussion) 20 september 2012 kl. 23.23 (CEST)[svara]
Ja, inte helt lätt. Det finns mycket som ser naivt ut i efterhand, men som kan vara fullt relevant för samtiden. Det har tex lagts upp en hel del dokument om Unionsupplösningen 1905 och förspelet till den på source. Mycket av den svenska argumentationen är närmast skrattretande när man tittar på det idag. Så frågan är kanske om man inte snarare ska se på hur sådant material används istället? -- Lavallen (diskussion) 21 september 2012 kl. 16.18 (CEST)[svara]

Jag tar inte nomineringen på allvar. Eric Gyllenstierna af Lundholm har en artikel på Wikipedia och inga argument har presenterats att denna person skulle vara okänd eller ej notabel. Om någon tycker att enskilda citat ska tas bort bör detta diskuteras på artikelns diskussionssida. För mig som administratör kan denna nominering inte föranleda någon åtgärd. Thuresson (diskussion) 23 september 2012 kl. 10.12 (CEST)[svara]