Wikiquote är en fri citatsamling som skapas av sina användare, vilket inkluderar dig. Om det är första gången du besöker Wikiquote kan det vara bra att börja med att läsa introduktionsidan först - den innehåller information om Wikiquote i allmänhet. På den här hjälpsidan hittar du mer specifik information samt råd och riktlinjer för ditt deltagande i projektet. Du kan t.ex. använda den när du vid något tillfälle vill ha ett snabbt svar på en enkel fråga.

Om Wikiquote Redigera

Redigera Redigera

Kontakt Redigera

Information Redigera

Anmäla texter för radering Redigera