Gaius Sallustius Crispus (86 – 34 f.Kr.) Statsman och historiker under det Romerska rikets sista sekel.

Citat med källaRedigera

En god man skulle föredra att bli slagen, än att vinna orätt med hjälp av orättfärdiga hjälpmedel.

Jugurthine War 41. f.Kr.

Att tycka om och ogilla samma saker, det är sann vänskap.

The War with Catiline

Tillskrivna citatRedigera

  • Varje man är arkitekt över sin egen lycka.
  • Desto högre rang du har, desto mindre frihet har du.
  • Till den som söker makt, är den fattigaste mannen mest värdefull.
  • Tänk som en man av handling, och agera som en man av tankekraft.
  • Den fattigaste mannen är den bäste.