Riket

dansk-svensk miniserie från 1994, skapad av Lars von Trier och Morten Arnfred
Citat relaterade till Riket.
  • Morgonmötet börjar när jag kommer, morgonmötet slutar när jag går.
  • Vetenskap!
    • Palle Bondo