Marcus Fabius Quintilianus[[1]] föddes 35 och dog kring 100 - romersk jurist, född i Spanien men verksam i Rom. Blev så småningom känd som retor och anlitad som lärare i retorik . Han var en tidlös humanist och blev återupptäckt under medeltiden främst som pedagog och retoriker.

  • Det påstås att barns sinnelag fördärvas i skolorna. Det händer väl också emellanåt men det gör de även i hemmet
  • Det andra slaget av barbarism som vi tar upp gäller sinnelaget. Den som yttrar sig övermodigt, hotfullt eller hjärtlöst anses tala barbariskt
  • Om man försöker inpränta en gnutta bildning i någon som redan är vuxen förstår man lättare varför det om dem som är överlägset skickliga i sin konst heter att de börjat som barn
  • Alla bör undervisas i det som är deras starka sida
  • Metaforen är i så hög grad en gåva från naturen själv att även folk som inte fått någon skolning ofta använder det utan att märka det och den är också så tilltalande och praktfull att den strålar med sitt eget sken i en aldrig så lysande framställning

Källa : [2] Quintilianus Den fulländade talaren W&W Klassikerserie Värnamo 2002

Wikipedia har en artikel om:
Marcus Fabius Quintilianus