Mattias Gardell

svensk religionshistoriker
Citat relaterade till Mattias Gardell.
  • Islamism är ingen enhetlig ideologi utan ett politiskt landskap med olika konkurrerande idéer. I dess islamdemokratiska huvudfåra betonas politisk pluralism och mänskliga rättigheter.
  • Som historiker vet Englund att det vi kallar historia egentligen är historiografi: vi väljer ur historiens mångfald ut delar som vi fogar samman till en berättelse som talar om var vi är, varför vi är där och vart vi skall. Mellan olika historieskrivningar pågår en kamp som alltid är politisk, och den historieskrivning som blir officiell återspeglar relativa politiska maktförhållanden. Makten över framtiden går således via kontroll över historien - vilket förklarar varför staten etablerat myndigheten Levande historia.


Är Hamas en terrororganisation?

  • Nej, Hamas är samtidigt en religiös rörelse, en social rörelse, en politisk rörelse och en motståndsrörelse. Beslutet att stämpla Hamas som en terrororganisation är ett politiskt beslut, inte ett juridiskt . Terroristbegreppet används alldeles för slappt.