Martin Koch

svensk författare

Martin Koch, född den 23 december 1882 i Stockholm, död den 22 juni 1940, var en svensk författare, journalist och visdiktare.

Martin Koch.
Barnens dag i Vasaparken 1957.
 • I den innestängda, hemska lilla Vasaparken i Stockholm blommade en frostig vår en hagtornsbuske - jag tror det var hagtorn. En tidig morgon stod framför denna buske en trasig och snorig proletärpojke. Han stod där länge och såg hätskt på den vackra blomsterslöjan över de små kvistarna. Slutligen tog han ett hårt grabbatag rätt in i busken, ruskade grenarna i vild avundsjuka och sade:
  - Blommar du, jävel?
  Ja, busken blommade. Även denna frostiga vår och i den förfärliga Vasaparken i Stockholm.
  Om någon kunde öppna det sovande borgarfolkets ögon för den djupa tragiken i denna lilla morgonidyll - han vore proletärdiktare.
  Om någon kunde öppna pojkens ögon för skönheten i den blommande busken, för de oändliga livsvärden, som ligga bakom denna skönhet - han vore proletärdiktare.
  Om någon kunde göra klart för människorna, att den proletärdiktning, som trots allt blommar i frostig vår i vårt land, inte får skövlas av lymlar och nidingar, och att detta är för hela vårt folks framtid av livsavgörande vikt - ja, om någon kunde göra klart för människornas det, han vore i sanning proletärdiktare!
  Denna uppgift är oss förelagd, kamrater inom proletärdiktningen.
  • Martin Koch i Proletärdiktning (1929). Citerat ur Arbetets ansikten - Arbetardikt i Sverige under ett sekel. An antologi av Lars Furuland.
Wikipedia har en artikel om:
Martin Koch