Lars Rothelius

svensk journalist
Citat relaterade till Lars Rothelius.
Lasse Rothelius fotograferar vid Kommunistiska Partiets sommarläger i Lysestrand 2011
  • EU och EMU handlar om att omstrukturera Europas och Sveriges politiska och ekonomiska landskap på kapitalisternas villkor. För att åstadkomma detta bryts den nationella regleringen av ekonomi och samhällsliv sönder, bryts all möjlighet till demokratisk påverkan sönder. Monopolkapitalet vill inrätta ett samhälle utan några som helst begränsningar för den kapitalistiska utsugningen, vare sig ekonomiska, sociala eller politiska.

    Därför finns det bara en väg för arbetarklassen att gå. Vi måste se till att säga Nej till EMU och få Sverige ut ur EU.