Citat relaterade till Karl-Axel Edin.
  • Verkligheten ligger långt från SAP:s ursprungliga vision. När partiet bildades var parollen sänkt skatt för arbetarna. Då var skatten mindre än tio procent. I dag administrerar och försvarar partiet ett system där låginkomsttagarna betalar nära 70 procent av lönen i skatt.
  • Officiellt framställer socialdemokraterna dagens stora offentliga sektor och höga skatter som ett resultat av en medveten och i stort sett lyckosam politik. Sanningen är emellertid att partiet aldrig har planerat för så höga skatter som i dag.

    När man på 1940-talet planerade för det ambitiösa välfärdssystemet räknade man med att klara det med ett skattetryck på 20 procent. När exempelvis det nuvarande sjukförsäkringssystemet startade beräknade regeringen att kostnaderna år 2000 skulle bli en miljard kronor per år. Verkligheten blev en årskostnad på över 100 miljarder!