Sanning

yttrande eller tanke som överens­stämmer med verkligheten

Otto von Bismarck

  • "Folk mår bäst av att inte veta hur korvar och lagar kommer till."
Walter Seymour Allward, Veritas, 1920
  • "En god talare måste ha något av diktare i sig. Han får alltså inte vara så matematiskt noga med sanningen"

Franska ordspråk

  • "Det sanna är inte alltid sannolikt."