Jörn Donner

finlandssvensk författare, filmregissör, filmproducent, journalist, kritiker och politiker

Jörn Johan Donner, född 5 februari 1933 i Helsingfors, Finland, död 2020, finlandssvensk författare, filmproducent, journalist, kritiker, politiker (sfp, sdp och DFFF), filosofie magister.

  • I de flesta länder - med USA som det stora undantaget - har de senaste 10-15 åren vuxit fram statliga filminstitut av svensk modell. Samtidigt har filmerna blivit tråkigare och tråkigare. Spänningslösa, utan handling, utan dramatik. Ju mer av skattepengar producenterna fått att röra sig med, desto mindre har de brytt sig om att göra filmer som de vanliga biografbesökarna velat se. Men till de privatfinansierade amerikanska filmerna står publiken över hela världen i kö.
    • Filminstitutets årsbok Swedish Films, citerat ur Contra 5 1979.
Jörn Donner (2009)