Gustav Möller

svensk politiker
Citat relaterade till Gustav Möller.
Gustav Möller

Citat med källa redigera

 • Jag tror mig vara vittnesgill på en punkt och man kan tro mig, då jag försäkrar att efter arbetarrörelsens tillkomst, Sverige aldrig stått så nära en revolution som i mitten av december 1918. Ett förbenat högermotstånd skulle ha varit fullkomligt ödesdigert. Vårt land skulle ha kastats in i en inbördesstrid, vars slutliga utgång kanske kunde ha varit oviss, men vars fruktansvärda förstörande verkningar hade varit desto vissare. Socialdemokratins uppgift var icke att framkalla en revolution. Dess uppgift var att skapa en demokrati. Varje möjlighet att nå detta mål utan revolution hade socialdemokratin oavvislig skyldighet att antaga.
  • Gustav Möller i Tiden 1918
 • Det är det blekaste vanvett, att i ett land, där bönderna utgör den enorma huvudmassan av befolkningen och där analfabetismen är den allmänna företeelsen, söka skapa en socialistisk stat. Det är mera, ty det är dårhusmässig självförhävelse att utropa analfabeter till socialismens och arbetarklassens föregångsmän och hjältar. Med analfabeter kan över huvud icke en socialism skapas. Det kan icke ens göras politik med dylikt folk, ty vem som helst kan slå i dem vad som helst.
  • Möller angående det nybildade Sovjetunionen. Källa: Social-Demokraten 16/11 -21

Felaktiga citat redigera

 • Varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.
  • Troligen ej Möller. [1].

Tillskrivna citat redigera

 • Endast det bästa är gott nog åt folket.

  [källa behövs]