Göran Palm

svensk författare
Citat relaterade till Göran Palm.
  • Enligt samma modell skulle västmakterna kunna kallas auktoritära demokratier eller diktaturdemokratier. Det kunde tilläggas att diktaturinstrumenten slår betydligt hårdare i Östeuropa, men i gengäld är de betydligt mer reaktionära i Västeuropa.
    • En orättvis betraktelse (1966).
  • De dåliga diktaturerna är självfallet de som arbetar för folkmajoritetens sämsta (Paraguay, Spanien), de bra diktaturerna är de som arbetar för folkmajoritetens bästa (Kina, Guinea) och blandstaterna är de som har starka demokratiska organ som motvikt mot sina reaktionära diktaturinstrument (Italien, Mexiko) eller de som kompenserar sina svaga demokratiska instrument med hjälp av progressiva diktaturorgan (Tjeckoslovakien, Kenya). Finns det en fjärde grupp av stater tycks inte heller den bestå av demokratier utan av stater som inte alls fungerar (Indien).
    • En orättvis betraktelse (1966).