Berlinmuren

mur som åtskilde Väst- och Östberlin 1961–1989
Citat relaterade till Berlinmuren.
Die Mauer - Berlinmuren


 • Medan muren är den mest uppenbara och levande manifestationen av det kommunistiska systemets misslyckanden, synligt för hela världen, känner vi ingen tillfredsställelse därmed, för den är, som er borgmästare har sagt, inte endast ett brott mot historien utan ett brott mot mänskligheten. [...]
  I frihet finns många svårigheter och demokrati är inte perfekt. Men vi har aldrig varit tvungna att bygga en mur för att hålla kvar vårt folk, för att hindra dem från att lämna oss.


 • Den allmänna meningen om Berlinmuren i svensk opinion är, att denna är en fängelsemur med vilken Tyska demokratiska republikens makthavare isolerat sina medborgare från varje umgänge med yttervärlden samt att den tillkommit av ondskefyllda motiv hos en ondskefull regering. Att denna förlängda statsgräns framtvingats av motståndare till Tyska demokratiska republiken och av republikens myndigheter och folk byggts till försvar för egen existens, därom talas litet eller intet


 • Ett anmärkningsvärt förhållande är att en stor del av de gränsintermezzon som inträffat har skett på sådana ställen och vid sådana tider då representanter för press, radio och television varit på plats. Faktum är att en så stor del av dessa intermezzon ägt rum under dylika omständigheter att man inte kan komma ifrån att det skett en koordinering av vederbörande illegala gränstrafikanters övergångsförsök och kumpaner på den västberlinska sidan. Med andra ord, det är fråga om medvetet iscensatta företag i akt och mening att tillföra den antisocialistiska propagandan nytt material.
  • Fritjof Lager. Berlinmuren. Bo Cavefors bokförlag 1968, s. 69. ISBN 9971015463
 • Berlinmurens fall var utan tvekan en historisk händelse. Som avslutade en första epok av kamp mellan kapitalism och socialism.

  Men det är alldeles för tidigt att bedöma den historiska betydelsen av det som hände i Berlin i november 1989.
  Vad kommer att sägas av framtidens socialister? Kanske att Berlinmurens fall gav den socialistiska förnyelse som gjorde 2000-talet till socialismens århundrade.

  Ett är säkert. Socialismen dör inte med sina nederlag. Den lär av dem.

Se även

redigera