Arnold Ljungdal

svensk författare
Citat relaterade till Arnold Ljungdal.
Arnold Ljungdal
  • Ty att beteckna socialismen som en vetenskap — det innebär inte detsamma som att uppfatta utvecklingen som förutbestämd eller att se den social revolutionen som något slags yttre formalitet. Det vetenskapliga i socialismen ligger på ett annat plan: det ligger i konstaterandet att de materiella förutsättningarna för socialismens förverkligande på ett visst stadium faktiskt är för handen. Huruvida de också kommer att omsättas i praktiskt handlande — den saken kan aldrig avgöras genom någon vetenskaplig analys utan måste bero på ett mänsklighetens fria val. På det valet hänger det om de undertryckta i tid skall vakna upp till besinning, riva tömmarna ur den blinde körsvennens hand och hejda civilisationens vagn på dess väg mot avgrunden.
    • Marxismens världsbild, 1947 års utgåva, sid. 315.