Anna-Lena Lodenius

svensk journalist, författare och föreläsare
Citat relaterade till Anna-Lena Lodenius.
  • De har samma syn på sig själva som nazister [...] Det handlar om grupper som ser sig som någon sorts elit, en moralisk elit som går före och som förändrar verkligheten. Sedan kommer vi att förstå att det var för vårt eget bästa. Man respekterar inte demokratin och den demokratiska processen och inte det representativa systemet.