Yttrandefrihet

frihet att uttrycka åsikter utan censur, begränsning eller bestraffning
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till Yttrandefrihet.
 • "Friheten att kritisera idéer – vilken idé som helst, även om de är uppriktigt hållna övertygelser – är en av de fundamentala friheterna i samhället. Och lagen som försöker säga att du kan kritisera eller förlöjliga idéer så länge de inte är religiösa idéer är sannerligen en väldigt egendomlig lag. Det visar på främjandet av idén att det bör finnas en rätt att inte bli förolämpad. Men enligt min åsikt är rätten att driva med något mycket viktigare för ett samhälle än rätten att inte bli förlöjligad, eftersom det första är frihet och det senare förtryck." ~ Rowan Atkinson
 • "Förtrycket av någon person för hans åsikters skull har sällan haft någon annan effekt än att fixera de åsikterna djupare och göra dem viktigare." ~ Hosea Ballou
 • "Yttrandefrihet innebär att du inte skall göra något mot människor varken för åsikterna de uttrycker, eller för orden de talar eller skriver." ~ Hugo Black
 • "Utan yttrandefrihet är inget sökande efter sanning möjligt... är ingen upptäckt av sanning användbar... Bättre ett tusenfalt missbruk av yttrandefrihet än förnekelse av yttrandefrihet. Missbruket dör på en dag, men förnekandet slaktar livet av folket, och begraver rasens hopp." ~ Charles Bradlaugh
 • "Att försöka tysta en man är att hylla honom, för det är ett erkännande att hans argument är både omöjliga att bemöta och omöjliga att ignorera." ~ John "Birdman" Bryant
 • "Alla är för yttrandefrihet. Knappt en dag passerar utan att den prisas till skyarna, men en del personers uppfattning om den är att de är fria att säga vad de vill, men om någon annan säger någonting tillbaka, är det en skandal." ~ Winston Churchill
 • "Skapa inga lagar rörande tal, och tal kommer att förbli fritt; men så snart du gör en deklaration på papper att tal skall vara fritt, kommer du att ha hundra advokater som bevisar att "frihet inte innebär missbruk, inte heller en frihetslicens"; och de kommer att definera frihet ur existens." ~ Voltarine de Cleyre
 • "I ett fritt land har varje person rätt att uttala sin egen åsikt och alla andra personer har rätt att inte lyssna." ~ Norman Collie
 • "Få människor är i stånd att med sinneslugn uttrycka åsikter som skiljer sig ifrån den förutfattade meningen i deras sociala omgivning. De flesta människor är även oförmögna att forma sådana åsikter." ~ Albert Einstein
 • "Lagar kan inte ensamma säkerställa yttrandefrihet; för att varje man ska kunna framföra sina åsikter utan straff måste det finnas en känsla av tolerans i hela befolkningen." ~ Albert Einstein
 • "Böcker låter sig inte förbjudas. De kommer inte att brinna. Idéer kommer inte att hamna i fängelse. På lång sikt i historien, har censoren och inkvisitorn alltid förlorat. Det enda säkra vapnet mot dåliga idéer är bättre idéer. Källan till bra idéer är vishet." ~ Alfred Whitney Griswold
 • "Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det." ~ Evelyn Beatrice Hall (ofta felaktigt tillskrivet Voltaire)
 • "Närhelst de bränner böcker kommer de också, i slutet, att bränna människor." ~ Heinrich Heine
 • "Yttrandefrihetens värde är att den träder i funktion om en regering begår misstag - och därför får dess gränser aldrig bestämmas av den sittande regeringen eller det härskande partiet." ~ Poul Henningsen
 • "Yttrandefrihet är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar." ~ Henry Hyde
 • "Folk kräver yttrandefrihet som en kompensation för tankefriheten de aldrig använder." ~ Søren Kierkegaard
 • "Frånvaro av yttrandefrihet är en förlust både för dem som sätter på munkavlen och dem som beläggs med den. De som beläggs med munkavle förlorar möjligheten att skifta åsikt om de skulle ha misstagit sig. Avsaknaden av denna frihet innebär också att de som förbjuder rivaliserande åsikter degenererar eftersom de inte får möjlighet att bevisa att de eventuellt har rätt. Deras övertygelse blir deras dogm." ~ John Stuart Mill
 • "Ge mig friheten att veta, att yttra, och att argumentera fritt enligt mitt samvete, över alla andra friheter." ~ John Milton
 • "Du har inte konverterat en man för att du har tystat honom." ~ John Morley
 • "Om frihet betyder någonting alls, betyder det rätten att säga till människor vad de inte vill höra." ~ George Orwell
 • "Vad är yttrandefrihet? Utan friheten att förolämpa, upphör den att existera." ~ Salman Rushdie
 • "Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus." ~ Sigfrid Siewertz
 • "Auktoritären upprättar en bok, eller man, eller tradition för att fastställa sanningen. Fritänkaren upprättar förnuft och personligt omdöme för att upptäcka sanningen... Det kräver det största modet att yttra impopulära sanningar." ~ Herbert Spencer
 • "Min definition av ett fritt samhälle är ett samhälle där det är säkert att vara illa omtyckt." ~ Adlai Stevenson (1952).
 • "I Amerika, som överallt, är yttrandefrihet begränsad till de döda." ~ Mark Twain
 • " Frihet endast för regeringens anhängare, endast för ett partis medlemmar - de må vara aldrig så talrika - är ingen frihet. Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet " ~ Rosa Luxemburg

Se även

redigera