Victor Hugo

fransk författare och poet
Citat relaterade till Victor Hugo.
Victor Hugo
  • Så länge det i kraft av lagar och seder består en social fördömelse, som på konstlad väg, mitt i en högt utvecklad civilisation skapar helveten och till det av Gud skapade ödet fogar ett av människohjärnor bestämt öde; så länge århundradets tre stora problem, mannens urartning genom proletariatet, kvinnans demoralisering till följd av timlig nöd och den bristande omvårdnaden om barnen, ej ha blivit lösta; så länge inom vissa samhällsskikt en social förkvävning är möjlig, eller med andra ord och betraktat under en allmännare synpunkt, så länge okunnighet och nöd råda på jorden torde böcker som denna ej sakna sin uppgift.
    Hauteville-House, 1 januari 1862.
  • Man står emot invasionen av arméer; man står inte emot invasionen av idéer.
    • Översatt från "Victor Hugo", wikiquote.org, 21 April 2021. (översatt från "On résiste à l'invasion des armées; on ne résiste pas à l'invasion des idées.")
  • Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vars tid är kommen.