Victor Hugo

fransk författare och poet
Citat relaterade till Victor Hugo.
Victor Hugo
  • Så länge det i kraft av lagar och seder består en social fördömelse, som på konstlad väg, mitt i en högt utvecklad civilisation skapar helveten och till det av Gud skapade ödet fogar ett av människohjärnor bestämt öde; så länge århundradets tre stora problem, mannens urartning genom proletariatet, kvinnans demoralisering till följd av timlig nöd och den bristande omvårdnaden om barnen, ej ha blivit lösta; så länge inom vissa samhällsskikt en social förkvävning är möjlig, eller med andra ord och betraktat under en allmännare synpunkt, så länge okunnighet och nöd råda på jorden torde böcker som denna ej sakna sin uppgift.
    Hauteville-House, 1 januari 1862.