Citat relaterade till Tore Zetterholm.
  • ... jag började se på maoismen som ett alternativ även för oss. En möjlighet att få fram en annan människa och ett annat samhälle än den luftkonditionerade mardrömmen.
    • Efter besök i det socialistiska Kina. Källa: Zetterholm, Tore, Den kinesiska utmaningen, Stockholm : PAN/Norstedt, 1969 s. 52.
  • ... därför att deras färdriktning är en annan än vår. Mot ett humanare samhälle – både än vårt och än deras nuvarande.
    • Om varför Sverige borde ta efter det socialistiska Kina. Källa: Zetterholm, Tore, Den kinesiska utmaningen, Stockholm : PAN/Norstedt, 1969 s. 92.