Thorbjörn Fälldin

Sveriges statsminister 1976–1978 och 1979–1982
Thorbjörn Fälldin 1970
 • Vi ställer stora anspråk på den offentliga sektorn, det vill säga på staten och kommunerna. Många och allt fler uppgifter kan vi lösa bäst genom samhället, som är vårt gemensamma instrument. Det är fel att tala om att man skulle kunna minska den offentliga sektorns uppgifter. Vi måste öka dem, om vi skall klara jämlikhet, trygghet, utbildning, miljövård, regionalpolitik och näringspolitik och så vidare.
  • Thorbjörn Fälldin i sitt installationstal som partiordförande vid centerpartiets riksstämma i Halmstad, 23 juni 1971.
 • Befolkningsomflyttningen inom landet och över gränserna har medfört att hävdvunna sociala kontaktnät brutits sönder. De unga familjerna har hamnat isolerade i en storstadsförort utan den naturliga kontakten med anförvanter och vänner som ingår i det naturliga livsmönstret i ett samhälle. En tillfällig ekonomisk belägenhet får svåra ekonomiska och sociala konsekvenser. En tandläkarräkning kan göra familjen till socialhjälpstagare.
  • Thorbjörn Fälldin i sitt installationstal som partiordförande vid centerpartiets riksstämma i Halmstad, 23 juni 1971.
 • Tror socialdemokraterna att de ska kunna göra troligt för Sveriges folk, att jag skulle ta ett beslut i riksdagen, som toge pensionen ifrån min egen mor, som toge pensionen ifrån mina släktingar, som toge pensionen ifrån mina grannar? Är det någon som tror att jag med min sociala bakgrund [paus] uppväxt under de förhållanden som gällt för mig, skulle ha en sämre känsla för den solidaritetsyttring [bankar i talarstolen] som är nödvändig för att garantera trygghet för de äldre? Är det någon som tror att jag med min bakgrund [fortsätter att banka] skulle ha en sämre känsla för detta än [paus] Olof Palme med sin sociala bakgrund? [våldsam applåd]
  • Thorbjörn Fälldin i ett valtal i Trollhättan 1976. Citerad ur Björn Elmbrants Fälldin, s. 167.
 • Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.
  • Thorbjörn Fälldin i riksdagsdebatten 28 april 1976 om kärnkraftsfrågan. Referat ur Ekot den 28 april 1976. [1]
 • Familjen är en hörnsten i samhällsbyggnaden. Det är där nästa generation danas. Huvudansvaret för barnens fostran och omvårdnad ligger först och sist på föräldrarna ... Familjen skall själv få avgöra hur man vill forma sin tillvaro. Denna inställning är självklar för den som har en decentralistisk grundsyn. Samhället skall skapa goda förutsättningar - inte dirigera och bestämma.
 • Fondsocialism är inget alternativ ... Ur fördelningssynpunkt är det mycket viktigt att delaktigheten i produktionskapitalet och dess tillväxt inte är förbehållet bara några få. Därför bör behovet av nytt riskvilligt kapital tillgodoses genom allas vårt personliga sparande ... Det finns ett klart samband mellan behovet av att öka lönsamhet i näringslivet och kravet från löntagare och andra att bli delaktiga i produktionskapitalet. Att arbeta för att lösa fördelningsfrågan är att samtidigt arbeta för förståelsen av lönsamhetskravet.
  • Thorbjörn Fälldin i rikstingstal i Jönköping 17 juni 1979.
 • Innan vi hade fått informationen om kärnvapen var jag på riksdagsgruppens sammanträde en dag. En vaktmästare kom till mig och säger att jag har telefon. Det var ÖB som sökte mig. Han berättade att man på radar upptäckt två fartyg ute på internationellt vatten som hade kurs in mot Gåsöfjärden. Militären hade också kunnat avlyssna radiotrafik mellan u-båten och det ryska moderfartyget, som låg ute på internationellt vatten tillsammans med andra sovjetiska marina enheter. Den fråga som ställdes var om u-båten var klar för hämtning. På det svarade man ifrån u-båten, att det var man... ÖB måste få besked. Jag kom fram till att här fanns inget val, så jag sa: 'Håll gränsen!'.
  • Fälldin berättar för Arvid Lagercrantz i En bonde blir statsminister (Bonniers 1998), s 294, om sovjetiska u-båten som gick på grund utanför Karlskrona i oktober 1981.

Externa länkar

redigera
Wikipedia har en artikel om:
Thorbjörn Fälldin