Theodor Herzl

österrikisk journalist, dramatiker och politisk aktivist
Citat relaterade till Theodor Herzl.
  • För Europa skulle vi där utgöra en skyddsmur mot Asien, vi skulle bli en kulturens förpost mot barbariet
    • Herzl i Judestaten. Här citerat ur Staffan Beckmans Palestina och Israel, sid. 9.