Svenska Slut är en svensk tv-serie.

VinjettRedigera

Norra Skandinavien. Svenska Slutförvar har fått förtroendet att förvalta Europeiskt kärnavfall. Att djupförvara reaktordelar och bränsleelement i berggrunden visade sig dock snart vara olönsamt.

För att inte bromsa tillväxten fattades ett gemensamt beslut.

En undantagszon upprättas. Stora områden evakueras för att ge plats åt en mer kostnadseffektiv ytlagring.

För att skydda personalen mot strålningen ovan jord byggs de tomma bergrummen om till bostäder.

På sexmånaders kontrakt rekryterar Svenska Slutförvar årligen tusentals avfallshanterare.

Wikipedia har en artikel om:
Svenska slut