Pierre Schori

svensk politiker och diplomat
Citat relaterade till Pierre Schori.
 • Efter att ha saboterat freden [i Vietnam] har den amerikanske presidenten frigjort en barbarisk hämningslöshet som till och med överträffar Hitler-Tysklands illdåd. Det är viktigt att komma ihåg att det är själva det amerikanska systemet som möjliggör Nixons folkmordspolitik. Det är ett system som alstrar brutalitet och människoförakt och genom sin makt utgör en fara för en hel värld.
  • Pierre Schori om USA:s president Richard Nixon. Ledare i Tiden, nr. 10/1972.
 • ... vi finner inte skäl att låta ett avståndstagande från Sovjetsystemet innebära något som helst godkännande av kapitalismen. Vi anser den vara en klart överreklamerad vara.
  • Pierre Schori i ledare i Tiden, nr. 4/1973.
 • [Kriget i Libanon] har frammanat ett märkligt rollbyte. I dag är det palestinierna, inte judarna... som är förföljda och hotas av 'likvidering'... I dag är det palestinierna som är instängda i ett nytt Warszawaghetto.
  • Källa: Bachner, Henrik, Återkomsten : antisemitism i Sverige efter 1945, Stockholm : Natur och kultur, 1999, ISBN 91-27-07641-5.
 • Från besöket på Cuba bär jag med mig minnet av välklädda skolbarn, från de övriga länderna av barn som tigger på gatorna.
  • Pierre Schori efter rundresa i Centralamerika. Källa: TT, 14 februari 1983.
 • Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.
  • Pierre Schori om Kubas dåvarande president Fidel Castro. Källa: Sydsvenska Dagbladet, 20 juli 1986.
 • [De balter] jag har talat med accepterar efterkrigstidens så kallade realiteter, och Helsingforskonferensen 1975 fastslog nuvarande gränser i Europa såsom gällande. Så jag tror nog att de ser det som att få autonomi, ökad självständighet, inom Sovjetunionen.
  • Pierre Schori om kraven på baltisk självständighet. Uttalande i Magasinet, SVT2, 6 april 1989.
 • Just nu är vi inte där på något sätt ännu. (...) de begär ökad självständighet när det gäller kultur, språkfrågan och det finns de som kräver på alla områden inom utrikespolitiken.
  • Pierre Schori på frågan om Sveriges regering skulle stödja kravet på självständiga baltiska stater. Uttalande i Magasinet, SVT2, 6 april 1989.
 • [Sverige vill inte] bidra till någon separatism där. Vi har erkänt den nuvarande situationen...
  • Pierre Schori om kraven på baltisk självständighet. Källa: Svenska Dagbladet, 5 september 1989.
 • Vi bejakar naturligtvis en frigörelseprocess - i kulturell bemärkelse - i de baltiska republikerna. Samtidigt är det ofrånkomligt att de är en del av Sovjetunionen, vilket ju framgår av Helsingfors-överenskommelsen från 1975 som bekräftade Europas gränser.
  • Källa: Svenska Dagbladet, 5 september 1989.
 • Det stinker av McCarthyism.
  • Pierre Schori apropå att USA stoppat utnämningen av honom som chef för FN:s representation i Kosovo. Källa: The New Yorker, 21 juli 2003.