Pierre-Édouard Lémontey

fransk hävdatecknare
Citat relaterade till Pierre-Édouard Lémontey.
Pierre-Édouard Lémontey.
  • Beundran griper oss när vi hos de gamle ser samma person samtidigt i hög grad utmärka sig som filosof, diktare, talare, historiker, präst, statsman och fältherre. Våra själar förfäras då vi betraktar ett så omfattande område. Envar avgränsar sig i våra dagar inom sitt fält och sluter sig inne där. Jag vet inte om fältet blir större genom denna styckning, men väl vet jag att människan blir mindre.