Sanningen är att det inte finns någon plats för araberna i Israel.

Citat

  • Vi är en nybyggargeneration, och utan stålhjälmen och kanonen kan vi inte plantera ett enda träd eller bygga ett enda hus. Låt oss inte svikta inför det hat som brinner hos hundratusentals araber omkring oss. Låt oss vända bort huvudet så att våra händer inte darrar. Det är vår generations öde, vårt livsalternativ, att vara förberedda och beväpnade, starka och beslutsamma, så att inte svärdet faller ur vår hand och vårt liv upphör.
    • I samband med begravningen av en kibbutznik, Roy Rutberg, som dödats av palestinska gerillamän. Tidningen Davar 2 maj 1956. Här citerat ur Staffan Beckmans Palestina och den arabiska revolutionen, sid. 7.
  • Det har kommit en million judar för att ersätta araberna vare sig detta är omoraliskt eller inte... Sanningen är att det inte finns någon plats för araberna i Israel.
    • Sagt till Sunday Times och AFP 10/9 -67.
  • Judiska byar byggdes upp där det tidigare låg arabiska byar. Ni känner inte ens till namnet på dessa arabiska byar, och jag förebrår er inte för det, eftersom geografiböckerna från den tiden inte längre existerar. Det är inte bara böckerna som inte finns längre, de arabiska byarna finns inte heller. Nahalal ersatte Mahlul, Gvat ersatte Jibta, Sarid ersatte Haneifs och Kfar Yehoshua ersatte Tel-Sharnan. Det finns inte en enda bebyggd plats i detta land som inte tidigare hade en arabisk befolkning.
    • Haaretz 4/4 -69. Här citerat ur Staffan Beckmans Palestina och Israel, sid. 17-18.


Externa länkar

Wikipedia har en artikel om:
Moshe Dayan