"Ja, sådan är socialismen: en horisont som vi aldrig når, men som vi alltid strävar efter." ~ Willy Brandt