Andreae, Daniel; Edfelt, Johannes; Fröberg, Paul: Citatboken, Natur och kultur, Stockholm 1987. ISBN 91-27-01681-1.