Denna mall används för att markera botten/slutet av en genomförd omröstning på Ansökan om administrativ behörighet.