Luis Antonio Tagle

filippinsk präst
Citat relaterade till Luis Antonio Tagle.
  • Guds barmhärtighet är en gåva; en gåva som behöver vårt svar och svaret på Barmhärtighetens gåva är omvändelse.Herren är Barmhärtighet, för att det är rätt och sant! Herren vet sanningen om människans villkor och eftersom han vet det kan han vara Barmhärtighet. Herrens rättvisa är barmhärtigheten gentemot världens offer.
    • Citat ur Vaticanradion. 2 december 2015, [1].