Linda Hart är en amerikansk sångerska, musikalartist och skådespelare.

  • Vår tids man förenar på det sexuella området flodhästens ömhet med den rovgirige tigerns tålamod.
    • i FORM nr. 6 1995.