Koranen är muslimernas heliga bok. Koranen är svåröversatt till andra språk.

  • Era kvinnor är de som bär på er säd. Följaktligen får ni njuta av denna förmån hur ni vill, så länge ni upprätthåller rättfärdighet. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att ni kommer att möta Honom. Ge goda nyheter till de som tror.
    • surah 2:223
Koranen
  • Smyckat för männen är världsliga nöjen såsom kvinnor, att få barn, högar på högar av guld och silver, tränade hästar, boskap och skördar. Det är materia tillhörande denna världen. En mycket bättre boning har reserverats hos GUD.(I några översättningar används "människorna" i stället för "männen". )
    • surah 3:14
  • Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till alla troende kvinnor - att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade.
    • surah 33:59.

Externa länkar

redigera
Wikipedia har en artikel om:
Koranen