Karl Heinrich Waggerl

Karl Heinrich Waggerl (1897-1973) österrikisk författare.

  • Det som mest skiljer de dumma och de kloka åt är att de dumma hela tiden begår samma dumheter, medan de kloka alltid hittar på nya.