John Takman

svensk läkare, översättare och politiker

Johan Oliver "John" Takman, född 22 september 1912 i Säffle, död 14 april 1998 i Stockholm, Sverige, var en svensk socialläkare, debattör och kommunistisk politiker.

  • I byarna i deltaområdet ser man ovanligt många blinda. Jag har varken under min studietid eller i min senare verksamhet som läkare sett ett fall av traktom. Men jag förmodar att de flesta blinda jag mött i vietnamesiska byar är traktomoffer. Sjukdomen kan vara olidligt plågsam. Genom att den åstadkommer en skrumpning av bindehinnan, kröks ögonlocksranden inåt och ögonhåren filar mot ögat vid varje blinkning. Om malarian är den stora folksjukdomen i djungelbygderna, är traktomet dess motsvarighet i Röda flodens delta. Jag har hört av kolleger här, att alla utom småbarnen har traktom i somliga byar. Många blir blinda eller får sin syn kraftigt nersatt. Sjukdomen är smittsam. Några förebyggande åtgärder förekom inte under det franska väldet och självfallet inte heller behandling annat än i enstaka fall. Sjukhus och läkare var i stort sett reserverade för fransmännen. De få infödda läkarna var verksamma i städerna. För lantbefolkningen fanns praktiskt taget ingen hälso- och sjukvård.
    Kolonialismen är en exploateringsform utan några humanitära drag.
    • Vår vid sydkinesiska sjön, sid. 70-71.
Russelltribunalen med John Takman som står böjd över den nioårige vietnamesiska pojken DoVan Ngoc. Han uppvisar för dem hemska bukskador som orsakats av napalmbomber.
Wikipedia har en artikel om:
John Takman