Italienska ordspråk

Wikimedia-listartikel
  • "Män är så gamla som de känner sig och kvinnor så gamla som de ser ut."
  • "Kring ett runt bord bråkar ingen om platser."
  • "Vin, tobak och kvinnor är mannens fördärv."
  • "Det finns ingen natt så lång att den inte följs av en gryning."