Inga-Britt Ahlenius

svensk ämbetsman
Citat relaterade till Inga-Britt Ahlenius.
 • I Sverige har vi varit dåliga på att utkräva ansvar. Det börjar på högsta nivå och sipprar sedan nedåt till enskilda människor. Det finns återkommande fall av ren korruption, även om vi ofta väljer att använda mer oskyldiga beteckningar.
 • Processen sker utan någon som helst insyn, med totalt utrymme för godtycke - i skarp kontrast till vår egen bild av öppenhet. Så går det inte till i någon annan rättsstat. Där är det tvärtom självklart att posterna ska utlysas offentligt och personerna utses efter meriter.
 • Om korruptionsärendet i FIFA 2015.
  Johar Bendjelloul: Du talade tidigare om att alla, dom flesta, höjdare borde bytas ut.
  Inga-Britt Ahlenius: Enligt min mening måste man ändå börja med att göra sig av med allihopa sedan får man granska dem en och en. Och jag tror att man i så fall måste ställa omvänd bevisbörda. Dom ska bevisa för den nya ledaren att [de] är oskyldiga och inte har nånting att göra med det fiffel som ett antal ledamöter ju redan är åtalade för.
  Johar Bendjelloul: Och vad hade du krävt för mandat om du skulle åta dig ett sånt här uppdrag.
  Inga-Britt Ahlenius: Ett helt fritt mandat.
 • Inga-Britt Ahlenius: Om utnämniningsmakten och tillsättningen av myndighetschefer i Sverige:
  Vi har vant oss vid det här. [...] När jag var chef för Riksrevisionsverket så kritiserade jag och sade att det är ju skandalöst med den här renässansartade utnämningspolitiken som regeringen består med, som sker totalt i det fördolda utan insyn och som landar på utnämningar av personer som tillhör vänkretsen på outgrundliga meriter. Hur kan vi ha det såhär? Men vi har vant oss. Och "Sverige är ju så annorlunda" var det svaret som jag fick när jag förde fram det här.
  Stig-Björn Ljunggren: Det fungerar.
  Inga-Britt Ahlenius: Nej, det vill jag säga att det inte gör.