Helmut Kohl

Västtysklands/Tysklands förbundskansler 1982–1998
Citat relaterade till Helmut Kohl.
Helmut 1978.

Citat redigera

  • Vi anser att Nato inte ska utvidga sin aktivitetssfär /.../ och jag förstår till fullo Sovjetunionens säkerhetsintressen