Schejk Hassan Moussa är imam verksam vid Stockholms moské samt ordförande i Sveriges imamråd.

  • Vad är det för fel på er ni barnbarn till Muhammed? Hur länge tänker ni utstå denna förnedring av muslimer utan att handla? Amerikanska och brittiska soldater, barnbarn till Hitler, torterar muslimer i Irak-
    • Hassan Moussa i predikan i Stockholms moské 14 maj 2004. Citerad i Svenska Dagbladet 23/5 2004.
Wikipedia har en artikel om:
Hassan Moussa