Hans Holmér

svensk ämbetsman och författare
Citat relaterade till Hans Holmér.

Andra om Holmér

redigera
  • På den tiden Säpo betraktade exempelvis mej och Erik Ponti som huvudfienden la man ansträngningarna åt fel håll. Bland oss FNL-are och, som i Pontis fall Palestinaaktivister, var det tunnsått med ryska agenter. Eftersom dom håller till i försvarsmakten, på departementen, i bankerna och i värsta fall på Säpo. Efter 1975, när vänstertiden upphörde, fick en mycket känd men föga snillrik chef på Säpo för sig att det inte fanns några ryska agenter i Sverige. Den vetenskapliga förklaringen var, enligt denne man som numera hamnat mer rätt i livet eftersom han är deckarförfattare och kan få positivt utlopp för sin fantasi, att ryssarna skötte all underrättelsetjänst med elektronik, så kallad elint. Under åttitalet fick kurder och andra immigranter och flyktingar ersätta oss gamla vänsteraktivister.
    • Carl Hamilton i Jan Guillous En medborgare höjd över varje misstanke, sid. 150.