Hans Blix

svensk jurist, politiker och ämbetsman
Citat relaterade till Hans Blix.
Hans Blix
  • Den utländska invasionen är ett hot mot alla små nationers intressen. Sveriges regering är motståndare till utländsk militär intervention i Kampuchea, och betraktar den som en kränkning av Förenta Nationernas stadga.
    • Om den vietnamesiska invasionen av Kambodja 1978.