Hannes Sköld

svensk språkforskare, författare, poet och socialist
Citat relaterade till Hannes Sköld.
  • Nu då alla strejka, äro de enda som icke strejka, dessa guldgalonerade lakejer.
    • Yttrande av Sköld om den närvarande kronofogden på ett föredrag i Norrköping under storstrejken 1909. Sköld dömdes för uttalandet till tre månaders fängelse för smädelse mot tjänsteman i ämbetsutövning. Citat ut Röda pennor, en Clarté-antologi 1924/1964, sid. 39. Zeth Höglunds minnesskrift över Sköld.
  • Det är inte bara det väl genomförda samspelet med massorna utan också de ledande männens resning, som åt bolsjevikerna erövrade den plats de intar i Rysslands revolutionshistoria. Det gränsar i själva verket till det häpnadsväckande, att dessa teoretiserande fantaster, som levat i kappsäcken större delen av sin tid och vilkas regeringsapparat också mycket riktigt slog sig ner i ett par av Moskvas största hotell, kunde finna sig så väl till rätta i den ryska verkligheten och visa så stor energi och anpassningsduglighet i situationer, som skulle växt genomsnittspolitikern över huvudet.
    • Sköld i Anteckningar om ryska revolutionen, 1927. Citat som ovan, sid. 39-40.