George Galloway

brittisk författare och politiker
Citat relaterade till George Galloway.
George Galloway
 • Sir, jag hälsar Ert mod, Er styrka, Er outtröttlighet. Och jag vill att du ska veta att vi står vid Er sida, hatta al-nasr, hatta al-nasr, hatta al-Quds [till segern, till segern, till Jerusalem]
  • Sir: I salute your courage, your strength, your indefatigability. And I want you to know that we are with you, hatta al-nasr, hatta al-nasr, hatta al-Quds [until victory, until victory, until Jerusalem]
  • George Galloway hälsar Iraks president Saddam Hussein (eller det irakiska folket) 1994. Källa: The Times, 20 januari 1994..
 • Om du frågar mig om jag stödde Sovjetunionen så är svaret ja, det gjorde jag. Jag stödde Sovjetunionen och anser att dess försvinnande är den största katastrofen i mitt liv.
  • If you are asking did I support the Soviet Union, yes I did. Yes, I did support the Soviet Union, and I think the disappearance of the Soviet Union is the biggest catastrophe of my life.
  • Källa: Hattenstone, Simon, "Saddam and me", The Guardian, 16 september 2002.
 • För mig är han [Bashar al-Assad] den siste arabiske härskaren och Syrien är det sista arablandet. Det är det sista fästet för arabernas återstående värdighet, och det är därför som jag är stolt över att få vara här.
  • For me he is the last Arab ruler, and Syria is the last Arab country. It is the fortress of the remaining dignity of the Arabs, and that's why I'm proud to be here.
  • George Galloway i ett tal vid universitetet i Damaskus, Syrien, 15 november 2005. [1]
 • Mordet på Hariri planerades och utfördes avsiktligt just för att implicera Syriens inblandning och dra igång den händelsekedja som nu har utvecklats.
  • This murder of Hariri was deliberately planned and executed precisely to implicate Syria and to set in train the events which have unfolded.
  • George Galloway, om mordet på den Syrienkritiske förre libanesiske premiärministern Rafiq Hariri, i ett tal vid universitetet i Damaskus, Syrien, 15 november 2005. [2]
 • Inte alls, inte alls... det är uppenbart numera, nu erkänner dem det. Han var hatad av sina politiska motståndare eftersom han undertryckte allt politiskt motstånd, men han var inte hatad av gemene irakier – nej, inte alls.
  • Not at all; not at all... as is obvious now; now they admit that. He was hated by political opponents as he suppressed all opposition political forces, but he wasn't hated by the ordinary Iraqi – no, not at all.
  • George Galloway på Celebrity Big Brother 2006, på frågan om Saddam Hussein "var hatad av det gemene irakiska folket". [3]
 • Hizbollah är inte nu och har aldrig varit en terroristorganisation.
  • Hizbollah is not now nor has it ever been a terrorist organisation.
  • George Galloway i ett tal under en demonstration mot Israel-Libanon-kriget i London, 5 augusti 2006. [4]
 • Hassan Nasrallah är det arabiska folkets verklige ledare, Marwan Barghouti är det arabiska folkets verklige ledare, President Nasser är det arabiska folkets verklige ledare, Hugo Chávez och Fidel Castro är det arabiska folkets verkliga ledare.
  • Hassan Narallah is the real leader of the Arab people, Marwan Barghouti is the real leader of the Arab people, President Nasser is the real leader of the Arab people, Hugo Chávez and Fidel Castro are the real leaders of the Arab people.
  • George Galloway i ett tal under en demonstration mot Israel-Libanon-kriget i London, 5 augusti 2006. [5]
 • Som irländsk känner jag väl till debatterna i Bloomsburygruppen, i Fabianerna, i New Statesman och på andra håll, när dom kacklade om irländarnas resning om påsken 1916. "Äh!", sa dom. "Dessa keltiska upplysningsfientliga i den irländska befrielserörelsen, detta präststyrda, religiösa träskfolk; måhända reser dom sej mot det brittiska väldet, men vad i all världen ska dom göra med ön dom befriar?" Det irländska folket behövde inget certifikat utfärdat av New Statesman. Det enda certifikat som berörde dom var utfärdat av det irländska folket allena!
  • Galloway på ett möte om Kina, hösten 2009. Citerat från YouTube [6]}}