Georg Stiernhielm

svensk ämbetsman, språkforskare och skald

Georg Stiernhielm (1598 - 1672), var en svensk ämbetsman, språkforskare och skald. Han har kallats den svenska skaldekonstens fader.

Georg Stiernhielm porträtterad 1663 av David Klöcker Ehrenstrahl


Citat om StiernhielmRedigera

  • Tvenne fel hade han [...], det första, att han var oaktsam både om tid och medel. Varav förorsakades att han aldrig kom fram med sina skrifter [...], att om han hade aldrig så angelägna saker för sig och någon kom till honom, ehuru av ringa stånd, kunde han likväl lämna allt sitt förehavande, satte sig att språka, fast det led över midnatt, ja till klockan två eller tre på natten, tills den andre själv tog avsked. Härav kan väl ock inses, att han icke var någon synnerligen god hushållare. Han lät penningarna gå som de ville, spenderade på dem som besökt'n. Lade pungen på bordet, och lät pigan eller gossen ta därut, när de ville, så att när han låg på sängen och pigan kom och begärde två vita rundstycken att köpa mjölk för, sade han tag där, se där ligger pungen på bordet.
    [...]
    Talte stundom, i synnerhet när han hade något i huvudet[not 1], litet tvivelaktigt om den kristna religionen.
    • Ur Mål-Roo av Samuel Columbus. Återgivet i Georg Stiernhielm - diktare, domare, duellant. Sid 61-63. [1]

FotnoterRedigera

  1. När han var berusad.

KällorRedigera

  1. Olofsson, Rune Pär. Georg Stiernhielm - diktare, domare, duellant. Gidlunds förlag (1998).

Externa länkarRedigera

Wikipedia har en artikel om:
Georg Stiernhielm
 
Wikisource
Wikisource har originalverk relaterade till: