Frans G. Bengtsson

svensk författare, lyriker och översättare

Frans G. Bengtsson, svensk författare (1894-1954).

Frans G. Bengtsson.

Källbelagda citatRedigera

  • [S]kriftspråket ska rätta sig efter talspråket. Detta postulat ter sig bärkraftigt nog ända tills man faller på idén att fråga varför. Varför är inte den exakta motsatsen lika sann? Varför skall inte tvärtom talspråket i någon mån rätta sig efter skriftspråket? [..] Är det inte tack vara skriftspråket vi överhuvud ha ett svenskt språk i stället för en samling primitiva dialekter endast? [..] Talspråket är en samling skäligen godtyckliga läten, och dess öden äro av underordnad betydelse; skriftspråket däremot är ett idealt konstverk, motståndskraftigt mot tid och förvandling tills barbarer och utvecklingsmakare få hand om det, och dess förvittring och sönderfall är ett med kulturens.
    • "Konsten att stava", ur essäsamlingen Silversköldarna.

Se ävenRedigera