Erich Honecker

östtysk politiker
Citat relaterade till Erich Honecker.
Erich Honecker (1976)
  • Man kan vrida och vända det hur man vill, det var en kamp om makten, om att återerövra den makt, som bourgeoisien hade förlorat för mer än 40 år sedan. Det handlade inte om att krossa någons "personliga makt" eller om att krossa "politbyråns herravälde" utan om att expropriera de folkägda företagen, att likvidera jordbrukskollektiven och den socialistiska egendomen. Det handlade om att utplåna DDR och därför också om att utplåna de vetenskapliga institutionerna och sjukvårdsinrättningarna, att likvidera allt som var förknippat med landet DDR. De gamla kapitalisterna tog tillbaka "sina företag". Det handlade helt enkelt om att återupprätta monopolens makt. Hur skulle vi kunnat försvara vår makt? Med Nationella folkarmén? Det hade varit självmord.
    • Honecker, Om dramatiska händelser, sid. 27.