Doris Lessing

brittisk författare
Citat relaterade till Doris Lessing.
Doris Lessing (2006)
  • Utan 1:a världskriget skulle ryska revolutionen aldrig inträffat, Sovjetunionen skulle inte ha funnits, inte Hitler, inte Mussolini och inte andra världskriget heller.
    • Doris Lessing i ett kontrafaktiskt uttalande efter att ha mottagit nobelpriset i litteratur, DN 9 februari 2008.