Che Guevara

argentisk läkare och marxistisk revolutionär ledare
Citat relaterade till Che Guevara.
Che Guevara (1960)
  • Jag har svurit inför en bild av den gamle och sörjde kamrat Stalin att jag inte ska vila innan jag sett dessa kapitalistiska bläckfiskar utplånas.
  • De som banar väg är förtruppen, de bästa bland de goda, partiet. Grundmaterialet i vårt arbete är ungdomen. Vi sätter allt vårt hopp till dem och förbereder dem för uppgiften att överta baneret ur våra händer.
    • Socialismen och människan på Kuba av Che Guevara, sid. 19
  • Allt vårt handlande är ett stridsrop mot imperialismen, och en enträgen bön till folken om enighet och sammanhållning mot människosläktets stora fiende: Nordamerikas Förenta Stater.
    • Citerat ur Rebell nr 1/09, sid. 19