Che Guevara

revolutionär, läkare och författare
Citat relaterade till Che Guevara.
Allt vårt handlande är ett stridsrop mot imperialismen, och en enträgen bön till folken om enighet och sammanhållning mot människosläktets stora fiende: Nordamerikas Förenta Stater.
  • Jag har svurit inför en bild av den gamle och sörjde kamrat Stalin att jag inte ska vila innan jag sett dessa kapitalistiska bläckfiskar utplånas.
  • De som banar väg är förtruppen, de bästa bland de goda, partiet. Grundmaterialet i vårt arbete är ungdomen. Vi sätter allt vårt hopp till dem och förbereder dem för uppgiften att överta baneret ur våra händer.
    • Socialismen och människan på Kuba av Che Guevara, sid. 19
  • Allt vårt handlande är ett stridsrop mot imperialismen, och en enträgen bön till folken om enighet och sammanhållning mot människosläktets stora fiende: Nordamerikas Förenta Stater.
    • Citerat ur Rebell nr 1/09, sid. 19